Heimeside for bygda Bryggja i Stad kommune i Vestland fylke. Sida er organisert av Bryggja Utviklingslag, men dei einskilde lag og organisasjonar har ansvar for oppdatering av sine respektive avdelingar. Utviklingslaget bidreg med referat frå ulike hendingar og tilskipingar i bygda.

Mot Maurstad frå Hessevika
Totland
Totlandsvågen.Foto: D. Solheim
Bryggja
Totland-Bryggja
Byggefeltet-Maurstad-Brobakke
Nave
Solheim i Rimstaddalen.Foto: D.Solheim
Rimstaddalen
Gjesdalen