Heimeside for bygda Bryggja i Stad kommune i Vestland fylke. 
Sida er organisert av Bryggja Utviklingslag. Inntil vidare er det dei som administrerer sida for dei einskilde lag og organisasjonar med oppdatering av respektive avdelingar. Utviklingslaget bidreg med referat frå ulike hendingar og tilskipingar i bygda.

Mot Maurstad frå Hessevika
Totland
Totlandsvågen.Foto: D. Solheim
Bryggja
Totland-Bryggja
Byggefeltet-Maurstad-Brobakke
Nave
Solheim i Rimstaddalen.Foto: D.Solheim
Rimstaddalen
Gjesdalen