Bryggja Skulekorps

Skulekorpset vart starta opp under navnet Maurstad Skulemusikkorps 12. april 1964.