Bakerie AS

Dagleg leiar: Turid Fagerlid

Tlf: 91315755 / 57853201

Butikkutsal i Bryggja sentrum.

Kjære kunde!

Følg med på planen vår og sjå når tid er arrangement utanom våre normale åpningstider på
Facebook