Kommunikasjon

SKYSSORDNINGA

Ein viktig del av samferdsla heilt fram til vår tid.

I eldre tider var det “Ystebryggja” som var trafikk-knutepunktet i bygda. Vegen over Maurstadeidet vart ferdig i 1866, dampskipsekspedisjonen vart flytt inn til Ytre Nore fyrst på 1900-talet, og trafikkmønsteret endra seg.

I åra frå 1910 til 1920 var det skyss-stasjon på Indre Nore. Stasjonshaldar var Anders E. Nore. Etter protokollen frå denne tida går det fram at det vart nytta færing eller seksring for “allmugen”, og motorbåt når “ øvrigheta” skulle ha skyss.

Over Maurstadeidet vart det nytta hesteskyss.
Seinare, medan bygginga av rv. 160,( no rv. 15) utover langs fjorden pågjekk, vart det drive fergetrafikk mellom Haus og Bryggja og mellom Bryggja og Måløy.
Båten heitte Norrøna og frakta både bilar og passasjerer.
Eigar og båtfører var Knut Nore, som dreiv etter avtale med fylkesbåtane. Båten stasjonerte ved Norakaia der det var fergelem.

Teisten

Fyrst på 1920-talet skaffa Peder P. Maurstad seg motorbåt og byrja med skyssverksemd. Fyrste båten kjenner ein lite til, men ca.1930 kjøpte han “Teisten”. Denne båten vart velkjend i dåverande Davik kommune som omfatta store deler av ytre Nordfjord.
Distriktslegen i Davik hadde bopel og kontor på Bryggja og nytta” Teisten” som sin faste skyssbåt når han var ute i sjukebesøk, og til kontordagar i Ålfoten, Davik, Rugsund og Berle.
Elles vart “ doktorskyssen”, som den vart kalla i daglegtale, mykje nytta av både privatfolk og det offentlege. “Teisten” vart forlenga og ombygd i 1947. Legedistriktet vart oppretthalde etter kommunesamanslåinga i 1964, og “Teisten” heldt fram med skysstenesta til hausten 1970. I desse åra var Per Audun Maurstad båtførar.

Etter denne tid overtok ambulansebåten Cesilie legeskyssen. Eigar og fører var Birger Hagen. Frå 1977 og til ordninga tok slutt i 1996 var det Jon og Leif Hagen som utførde tenesta med båten Caroll.

Muntlege kjelder:
Arvid Nore, Olav Rimstad og Per Audun Maurstad.

- Harald Maurstad-