Ytre Nordfjord Jeger- og fiskeforening

frå referatet på årsmøtet den 1.juni 2022. 

Namnendring til Ytre Nordfjord JFF

Ny leiar Jostein Hole.

her kjem meir info.