Kvernevik AS

Nordfjordvegen 7621

6711 Bryggja

Web: www.kvernevik.as

E-post: post@kvernevik.as
Tlf.: 959 47 123

Oddgeir Kvernevik starta i 1978 Oddgeir Kvernevik Aut. Maskinentreprenør.

I 2007 vart drifta overført til Kvernevik AS, og Oskar Joakim Kvernevik kom inn som aksjonær. Firmaet har i dag 15 tilsette.

Firmaet har sitt hovudkontor ved Kalneset på Bryggja i Stad kommune. Hovudtyngda av oppdrag er i Ytre Nordfjord, men innanfor boring har Kvernevik AS utført oppdrag frå Matre i sør til Øksfjord i nord.