Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015

Skrive av: Bryggja Bygdatun, 22. Nov 2017

Prologen i pdf

Gode lesar.

Ved litt "blading" fann eg att prologen som vart skriven til Grendahuset sitt 20årsjubileum 2015.Prologen vart lesen som innleiing til jubileumsrevyen "Der ingen skulle tru". 

Eg sender no denne til "Bygdesida", så kan den verte bevart i arkivet der, om det seinare skulle ha noko slags interesse.

Folket her har gjennom åra fått til mykje stort og godt som vi kan vere stolte av. Bygdatun ikkje minst.

Helsing Martin Kåre Waag