Bryggja Pensjonistforening

Pensjonistane i Bryggja Pensjonistlag

Skrive av: Margun Ervik, 12. Aug 2013

Bilder frå turen til Kjenndalen. Ein strålande dagstur.

Blide pensjonistar på tur
Glade pensjonistar.