Bryggja Skulekorps

Bingo kvar mandag kl 19.00 i november til inntekt for korpset og YNB

Start 07.11.2022
Arrangør skulekorpset og musikklaget
Stad Bryggja Grendahus

Velkomen til bingo.