Hei og Hå 4H

Fleire bilder av fugleunger ved Lefdalsvatnet

Skrive av: R. Husevåg, 13. Jun 2013

Det var kjekt då vi den 12.juni såg at fugleungene var klekt ut i nokre holker. Eine var det minst 10 unger i. Det er meis eller den størrelse på fugl som passer i holkane.

De må sjå inn på facebook på Hei og Hå 4H der Maren har lagt ut bilder av bygginga av fugleholker og bilder av egga.

Her blir meir forklaring på kva fugler som er i området Lefdalsvatnet og kva fugl som eig egga vi hadde i holkane. Her er nokre fugler:

Kjøttmeis unger 22.juni
Fugler som kanskje flugesnapper nettopp klekt 22.juni
Spettmeis
Granmeis
Granmeis som kom inn i hytta
Bilder frå holken til Ragna Maurstad, 7.juli. Ungene til Flugesnapper.
Bilder frå holken til Ragna Maurstad, 27.juni. Flugesnapper juni-13, hoa er på taket
Flugesnapper juni-2013, Hannfuglen
Frå Lefdalsvatnet. 12.juni og seinare. Tre egg til flugesnapper
Her ligg kjøttmeisa i nye fugleholk
Egga til en meis
Egga til Flugesnapparen
Egga til kjøttmeisa
Kjøttmeis som ruger
Egg til flugesnapper
Flugesnapper som ruger