Hei og Hå 4H

Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017

Skrive av: B. Kongsvik, 24. Oct 2017

Hei og Hå 4H vil rette stor takk til alle som støtta oss med gevinstar, kjøpte lodd, og hjelpte til på haustfesten vår.

Trekningslista i pdf