Styremøte 27. januar 2012

Referat fra styremøte, fredag den 27.01.2012

Stad: Bryggja Omsorgssenter

Disse møtte:
Jan Svein Hammer
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg
Torill Holvik
Roger Rimstad

Sak 01/12 Gjennomgang av saker før Årsmøtet
Rekneskapet sendes Revisor for gjennomgang før Årsmøtet.
Bryggjalista sitt ønske om link på Bryggjasida blir tatt opp på Årsmøtet.
Valg av nytt styre på årsmøtet. Jan Svein Hammer og Anette Wiederstrøm går ut, Roger Rimstad tar et år til og arbeider videre med mobildekningen i Rimstadalen.
Torill Holvik har 1 år igjen og Arne Husevåg kan om ønskelig ta 1 år til som leder.
Dato for Årsmøtet vil bli satt når vi får tilbakemelding på revisjonen av rekneskapet.

Sak 02/12 Rasteplass på Øyra i Maurstadvika og Levdalsvatnet
Vi vil sette i gang å lage et prosjekt på øyra i Maurstadvika.
Ved Levdalsvatnet slit vi litt med å få tak i midlar til prosjektet på grunn av bommen ved Navevatnet. Her får vi gå en ny runde med grunneigarane og sjå om vi får til noko.

Sak 03/12 Mobildekning i Rimstadalen
Roger Rimstad vil arbeide vidare med denne saken for å sjå om han får til mobildekning i Rimstadalen.

Sak 04/12 Søholmen
Kommunen har invitert Utviklingslaget og 4H til et møte om Søholmen onsdag den 1. feb.
Informasjon om møtet vil bli gitt på Årsmøtet.

Sak 05/12 Samarbeid
Utviklingslaget vil ta kontakt med lag og organisasjonar i bygda for å få til et samarbeid.
Temaet vil bli kva kan vi gjøre for ungdomen i bygda, aktivitetar for ungdom.

Arne Husevåg

Leiar