Garden til Ingolf Bergheim i Åsneset

Fjellgard øverst på Åsneset ved Bryggja.
Her budde Ingolf Bergheim til ut på 1980-talet. Den siste fastbuande i Åsneset.
Nye eigara L.Halsør frå 2019.

Bergheim, hovedhuset i år 2020.Foto: R.Husevåg
Bergheim, høylade i beitet i år 2020.Foto: R.Husevåg
Bergheim, steinfjøs i beitet i år 2020.Foto: R.Husevåg
Bølada til Bergheim i Åsneset