Svorasteinen

Svorasteinen heiter ein stein som ligg nørst paa Navebøen. Steinen har ein gong rasa utor Urefjellet og ned på bøen.

Det var tidlig um vaaren, - ei Navekone sat nord paa bøane og gjætte smalen. Ho hadde sett seg upp under ein hellar og spøta,for det var litt ruskever.

Daa det leid til middag, gjekk ho heim,for ho tykte det var ikkje noko å sitja etter lenger.Daa det leid ut um middagen,tok kona spøtet og gjekk nord att for aa sjaa kor det stod til med smalen.

Daa ho kom nord,saag ho steinen ho hadde sete under fyre middag var ramla laus,og kvar han var komen. Ho vart so ufjelg av dette at ho fall i uvet.