Bryggja Idrettslag

Adresse

6711 Bryggja

Styret Bryggja Idrettslag 2021

Stilling Namn
Leiar Hogne Bleie
Styremedlem Jetmund Nyvang
Styremedlem Asbjørn Nore
Styremedlem Bjarne Kjell Nore