Bryggja Sanitetsforening

Sanitetskafè kl.11 til ca kl 14 på Dagsenteret v/Bryggja oms.senter. Mat, kaffe og basarloddsalg

Start 24.09.2022
Arrangør Bryggja Sanitetsforening
Stad Dagsenteret på Bryggja Omsorgsenter

Velkomen på sanitetskafè!