Bryggja Sanitetsforening

Fylkesstemne 2005 Bunadstog. Foto: Fjordenes Tidende

Adresse

6711 Bryggja

Styret i Bryggja Sanitetsforening 2022

Stilling Namn
Leiar Rigmor Bakke
Nestleiar Gunnvor Svoren
Kasserar Randi Husevåg
Styremedlem Sissel Owesen
Styremedlem Betty Hessevik
1.vara Kjellaug Heggelund
2.vara Lillian Sæhtre
Revisor Torill Heggedal
Revisor Oddfrid Vambeset
Beredskapskontakt Lillian Sæthre
Materialforvalter Gunnvor Svoren
Eldrekontakt Irene Stokker