Bryggja Sanitetsforening

Bilder frå prosjekt trimløype til Idrettslaget

Skrive av: Randi Husevåg, 24. Feb 2013

Vi i sanitetsforreninga håper at Idrettslaget får realisert prosjektet. Får dei laga til grusa vei/sti rundt så kan vi bruke trimløypa også på sommarstid, og fin møteplass for både onsdagsturane våre og andre turar for alle som kan krype og gå. Sjå kor fint her var igår.

Les frå Bryggja Idrettslaget her om prosjekt beskrivelsen