Bryggja Sanitetsforening

Saniteten heldt kafè under Bryggja treffen

Skrive av: R. Husevåg, 24. May 2012

Takk til alle som støtta kafèen på laurdag og pengane gjekk vidare til grendahuset med ca kr 4000.

Bryggja treffen 2012, nokre av sanitetsdamene