Småbrukarlaget saman med Selje

Styret i Småbrukarlaget 2021

Stilling Namn
Leiar Bjørn Helgesen