Ytre Nordfjord Jeger- og fiskeforening

Adresse

Bryggja

Styret 2022 i Ytre Nordfjord JFF 2022

Stilling Namn
Leiar Jostein Hole
Nestleiar Martine Tautra
Kasserar Tom Andre Svoren
Styremedlem Espen Aaland
1.Vara Magne Svoren
2.Vara Andre Tenden